Dej

September 10th, 2010

Román Živý bič rozdelil Milo Urban do dvoch častí nazvaných Stratené ruky a Adam Hlavaj. Stratené ruky čitateľa uvádzajú do dediny Ráztoky, ktoré sú „pánu Bohu za chrbtom“/1 a preto, napriek tomu že svetom otriasa prvá svetová vojna, ich život zostáva po dlhý čas nezmenený. Vojnu vnímajú ako čosi vzdialené, niečo, čo sa ich dotýka len nepriamo. Až návraty vo vojne ranených synov otvárajú Ráztočanom oči. Najprv je to len prestrelená ruka Vojtecha Komára, ale keď domov prichádza Ondrej Koreň, bez pravej ruky a navyše nemý, začínajú aj Ráztoky poznávať hrôzy a dôsledky vojny bezprostredne. V ľuďoch tieto zážitky vyvolávajú hnev, najviac Ondrejove trápenie pobúri Ilčíčku, vdovu, ktorej syna Štefana majú tiež v najbližšom čase zobrať na vojnu. Svoj hnev si vybúri pri stretnutí s notárom Okolickým, ktorý ju nazve buričkou. Ona sa mu oplatí „vymenovaním“ za zloducha. Toto Ilčíčkino konanie povzbudí hlavne Štefana. Na vojnu ísť nechce, a tak naplánuje s priateľmi útek do Piľska, kopca týčiaceho sa nad dedinou. Tento plán však prekazí práve Ilčíčka, ktorej sa Štefan predsa len ide spýtať na dovolenie. Napriek vlastnej zlosti a nechápaniu vojny, radšej pošle Štefana do armády, ako by sa mal stať krivoprísažníkom a čeliť nebezpečenstvu odhalenia žandármi.
Po dedine sa začínajú šíriť chýry o tehotenstve Evy Hlavajovej, ktorej muž Adam je na fronte už tak dlho, že nie sú nijaké pochybnosti o tom, že otcom dieťaťa je niekto iný. To, že je to práve notár Okolický, však vie len Eva. Výmenou za jej mlčanie má byť návrat jej muža Adama z vojny, za ktorý u Okolického tvrdo bojuje. Mladá Krista Dominová sa nenechá vojnou vyrušovať a ide si za splnením svojho sna, opustením Ráztok, odchodom do mesta. Preto sa začína schádzať so žandárskym kapitánom Angyalom. Keď ju však ten chce pobozkať ujde a nechce o ňom ani počuť. A on sa tiež druhýkrát nechať potupiť nemieni.
Vojna nedá Ráztočanom pokoj a zasahuje už aj priamo do ich životov a to prostredníctvom rekvirácií. Ich hlavnou postavou je Jano Kúrňava, ktorý richtárovi a notárovi pri nich čo najúslužnejšie a najlepšie pomáha. Všetci ľudia odovzdajú svoj dobytok, až na Kramára. Ten sa vrchnosti vzoprie a odmietne ich vpustiť do svojej stajne, čo prizerajúcim sa dedinčanom dodá odvahu a Kramárov dvor sa stane miestom, kde si svoju zlosť vykričia všetci Ráztočania. Za svoje „buričstvo“ je však Kramár odsúdený. Kúrňava na Okolického popud krivo obviní aj Ilčíčku, nakoniec sa jej ale obaja zľaknú.

Ale aj Ráztoky sa opäť začnú báť, ľudia sa radšej idú richtárovi Vorčiakovi a Okolickému ospravedlniť a odprosiť.
Podmienky na vojne sú pre Štefana neznesiteľné. Špina, parazity, ale hlavne šikanovanie čatárom Rónom. Neustále bitky a nakoniec i samovražda chlapca, ktorého mal Róna najviac „v zuboch“, a ktorého sa všetci ostatní vojaci snažili chrániť ho doženú najprv k rebélií a neskôr i k zabitiu Rónu. Za tento čin dostáva Štefan trest smrti.
Celá dedina sa od Evy Hlavajovej odkláňa, neustále ju ohovárajú a odmietajú jej pomôcť i v najmenšom. Biedu, ktorú jej sami spôsobili zvaľujú na boží trest za cudzoložstvo. Jedine Ondrej Koreň a vdova Sivonka sa o ňu postarajú aj keď aj oni sami musia čeliť klebetám a ukazovaniu prstom. Kaplán Létay odmietne pokrstiť jej novonarodené dieťa a muž Adam sa jej dlho neozýva. Zamyslená a zronená sa vyberá von, nešťastnou náhodou spadne do potoka a utopí sa, celá dedina je však s istotou presvedčená o jej samovražde. Podľa nich sa natoľko bála muža a hanbila sa za svoj čin. Po jej pohrebe sa usporiada procesia, na ktorú sa zídu celé Ráztoky. Vo svojej ťažkej situácií sa osemsto ráztockých hlasov modlí a prosí o božie odpustenie a zmilovanie. Adam Hlavaj dezertuje z vojny a vracia sa do Ráztok. Ako vojnový zbeh je stíhaný žandármi. Navyše sa jeho prítomnosti zľakne notár Okolický. Bojí sa, že jeho otcovstvo vyjde na povrch a Adam ho zabije. Preto sľúbi Kúrňavovi peniaze za špehovanie dedinčanov a nájdenie Hlavaja. U Kramára sa mu to podarí a žandári oboch zatvoria. V krčme u Árona sa Kúrňava preriekne pre Komárom. Obráti sa proti nemu celá dedina a, hnaný výčitkami svedomia, v noci Kúrňava oslobodí Hlavaja z väzenia v obecnom dome. Navyše Adamovi vyzradí notárovo tajomstvo.
Adam sa musí ukrývať v horách, no dedinu navštevuje často. Rozosieva pochybnosti a hnev na pánov, najmä na Okolického. Potom ako sa dozvedel celú pravdu o Evinom osude, je odhodlaný pomstiť sa mu. Pri jednej z večerných návštev notára napadne a označí za przniteľa žien. Chýry sa šíria rýchlo a väčšina ľudí je na Okolického taká nahnevaná, že sa rozhodnú mu dieťa zaniesť. Krista Dominová vidí v oddieli vojakov, ktorý má v ráztokách udržať poriadok, šancu na nové milostné dobrodružstvo. Uchádzajú sa o ňu traja vojaci, zvíťazí však Lányi, ktorý jej nasľubuje nový a krásny život v meste. Keď ju zvedie, na svoje sľuby zabudne a opustí ju. V dedine vypukne epidémia červienky na ktorú zomrie mnoho ráztockých detí, medzi nimi aj nemanželské dieťa Evy Hlavajovej, za ktorým však nikto slzu nevyroní. Vojaci sa z frontu začínajú navracať domov.

Okolický, v strachu pred ozbrojenými revoltami, vydá príkaz všetkých navrátilcov odzbrojiť. V dedinčanoch sa však už aj tak začína ozývať zlosť nahromadená za štyri roky vojny a prichádzajúci vojaci oheň len rozdúchavajú. Ako prvý si ju odnesie židovský krčmár Áron, ktor0mu sa ľudia pomstia za to, že ich celú vojnu iba zdieral. K svojim matkám sa vráti veľa vojakov, ale Ilčíčka vie, že jej tá radosť dopriata nebude. Zo smútku nad Štefanovou smrťou sa pomätie.
Z okolia sa šíria zvesti, že ľudia majú už vojny dosť a začínajú sa búriť a biť pánov. Aj napätie v Ráztokách sa stupňuje. Vyvrcholí 27. októbra 1918 keď sa rozvášnený dav preženie dedinou. Svoju dlho potláčanú zlosť si vyleje na notárovi Okolickom a pustí sa i do zvyšku žandárov a vojakov. Pred žandárskou strážnicou sa Ilčíčka dožaduje vrátenia syna. Chytí pod krk vojenského kapitána, ale blízko stojaci vojak sa ho rozhodne brániť. Ilčíčka umiera po bodnutí bajonetom. Notára ľudia posadia do potoka, voda mu siaha až pod bradu. Podoprú ho síce doskami, ale Okolický sa vo vode neudrží a utopí sa. Dav sa pustí do rabovania jeho i Áronovho domu. Ten nakoniec Adam Hlavaj podpáli.